Од основањето на Р.С.Т. Електрика доо Велес до денес има соработувано со голем број на клиенти. Карактеристично за нас е тоа што сите клиенти се задоволни од нашите услуги и цени и во континуитет на ангажираат во согласност со нивните потреби. Од основањето до денес, имаме изработено голем број на станови и индивидуални куќи на приватни сопсственици, но истовремено и голем број на деловни објекти. Деловните објекти на кои сме работеле со директно ангажирање од нивна страна или индиректно преку архитекти и дизајнери се:
 • Флуид Проект, Скопје
 • Интеграл, Тетово
 • Хотел – Казино Фламинго, Гевегелија
 • Галафарм, Скопје
 • Диро доо, Скопје
 • Де Лукс, Штип
 • Пелагонија Инженеринг, Штип
 • Техноинвест, Штип
 • Повардарска Епархија
 • Клинички центар, Штип
 • Пеко доо, Скопје
 • Енергометал, Велес
 • Јавна установа за деца, с. Таринци
 • Фабрика за преработка на вода за пиење, Штип
 • Орифлејм, Скопје
 • Лекарска ординација „д-р Ацо Николов“, Штип
 • Симит Петрол, Велес
 • НЛБ Тутунска Банка, Експозитура Велес
 • Дафка дооел, Штип
 • Центро Вемол доо Велес
 • Рудник за неметали Лакавица, Штип
 • АГРИА – Агроиндустриска групација Велес
 • Малина, Велес
 • Техногума, Штип
 • Вел Сити Груп, Велес
 • Лутарико доо Скопје
 • Ординација „д-р Органџиски“, Штип
 • Алмонт, Штип
 • Мото Топ, Велес
 • ДСЦ доо Скопје
 • Ларс дооел Штип
 • Стел-Ар, Штип
 • Стел – Импекс, Штип
 • Златев Инжењеринг, Штип
 • Арс Импекс, Штип
 • Симакс Шпедиција, Скопје
 • СканТракс, Штип
 • Макпромет, Штип
 • Шпаркасе Банка, Експозитура Штип
 • Глориус, Велес
 • Уника, Штип
 • Да-Ни Травел, Штип
 • ПЗУ Биофарм, Штип
 • Реал Градба дооел Велес
 • Ентерарх, Штип
 • Тремго, Штип
 • Пододекор, Велес