Техничка поддршка +389 70 80 60 38 / Управител +389 70 25 44 78info@rstelektrika.mk

ИЗВЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА НОВИ ОБЈЕКТИ  Авто салони, авто сервиси, авто перални Диро доо Скопје – Авто салон за Опел и Шевролет Симакс Шпедиција Скопје – Перална за автобуси и камиони СканТракс Штип – Авто сервис Енергометал Велес – Авто сервис „Енергометал“ Трговски центри Центро Вемол Велес – Комлет со се продажни локали Трговски…

Од основањето на Р.С.Т. Електрика доо Велес до денес има соработувано со голем број на клиенти. Карактеристично за нас е тоа што сите клиенти се задоволни од нашите услуги и цени и во континуитет на ангажираат во согласност со нивните потреби. Од основањето до денес, имаме изработено голем број на станови и индивидуални куќи на…

Основната дејност на Р.С.Т. Електрика доо Велес е „Електроинсталатерски работи“. Согласно основната дејност, Р.С.Т. Електрика доо Велес ги нуди следните услуги: Изведба на јакострујни електрични инсталации во станбени и деловни објекти; Изведба на громобрански инсталации во станбени и деловни објекти; Изведба на инсталации за заземјување во станбени и деловни објекти; Изведба на телефонски инсталции во…

ЗА НАС

Р.С.Т. – Електрика друштво за електроинженеринг и трговија извоз – увоз доо Велес е основана во 2006 година, како резултат на долго годишното работно искуство. Дејноста на делување на Р.С.Т. – Електрика е изведба на електрични инсталации, громобрански и антенски инсталации, телефонски, телевизиски и интернет инсталации. Во почетоците во Р.С.Т. Електрика работеа неколку лица, високо…

ПРОЕКТИ

ИЗВЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА НОВИ ОБЈЕКТИ  Авто салони, авто сервиси, авто перални Диро доо Скопје – Авто салон за Опел и Шевролет Симакс Шпедиција Скопје – Перална за автобуси и камиони СканТракс Штип – Авто сервис Енергометал Велес – Авто сервис „Енергометал“ Трговски центри Центро Вемол Велес – Комлет со се продажни локали Трговски…

РЕФЕРЕНЦИ

Од основањето на Р.С.Т. Електрика доо Велес до денес има соработувано со голем број на клиенти. Карактеристично за нас е тоа што сите клиенти се задоволни од нашите услуги и цени и во континуитет на ангажираат во согласност со нивните потреби. Од основањето до денес, имаме изработено голем број на станови и индивидуални куќи на…