За потребите на ПЗУ „Др Органџиски“, извршивме целосна реконструкција на електричната инсталација во нашиот центар за инвитро оплодување во Штип. Изведбата на двете фази е изведена професионално, стручно и со многу висок квалитет, задволувајќи ги сите стандарди во рамките на временскиот рок.