При изградбата на магацински простор од 1.200м² за лични потреби, Р.С.Т. Електрика ги изведе во целост електричната инстлација, против пожаниот систем, телефонските инсталации и видео надзорот. Изведбата беше беспрекорна, навремена и со највисок професионализам, па затоа ја препорачуваме и на други потенцијални инвеститори да ја ангажираат